Hmarch.nl

Wat mag u niet over het hoofd zien bij een circulaire bouw?

Deel artikel

Steeds meer mensen, maar ook bedrijven besteden tegenwoordig aandacht aan de realisatie van een zogenaamde circulaire bouw. Het is algemeen bekend dat de wegwerpeconomie waarin we leven ervoor zorgt dat de beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen op onze planeet danig wordt bedreigd. Om hier een einde aan te brengen wordt er gekeken in de richting van verschillende oplossingen. Eén van deze oplossingen is dus terug te vinden onder de vorm van een circulaire bouw. Wat dit nu precies is en wat u ervan kunt verwachten vertellen we u graag middels de informatie die is terug te vinden hier op deze pagina!

             Een circulaire bouw moet eenvoudig gedemonteerd kunnen worden

In eerste instantie geldt voor een circulaire bouw dat ze op een eenvoudige manier gedemonteerd moet kunnen worden. Dat lijkt vanzelfsprekend te zijn, maar dat is het in de praktijk zeker niet. Om dit te kunnen doen is het namelijk belangrijk dat de verschillende onderdelen niet met elkaar worden verlijmd, dat er geen gebruik wordt gemaakt van kitten en ook cementeren of het gebruik van PUR is uit den boze. Dit zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van een circulaire bouw uitsluitend met elkaar verbonden kunnen worden door bijvoorbeeld klikken en schroeven. Dat zorgt uiteraard meteen voor een compleet nieuwe manier van werken. Om ervoor te zorgen dat alle gebruikte materialen in een gebouw op de meest efficiënte manier herwerkt of terug verwerkt kunnen worden wordt er door menig aantal partijen voor gepleit om gebruik te gaan maken van een materialenpaspoort.

             Materialen met een lange levensduur zijn een must

Een circulaire bouw kan niet worden gerealiseerd wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van materialen welke over een langere levensduur beschikken. Wanneer dit wel gebeurt is de milieuwinst eigenlijk onbestaande. Opvallende voorbeelden zijn bijvoorbeeld metaal en aluminium. Voor deze materialen geldt dat het in de kringloop houden ervan nog steeds een ongelooflijke hoeveelheid energie kost. Bovendien staat dit ook nog eens bekend als een niet onbelangrijke bron van allerhande vervelende emissies. Niet zelden wordt vergeten dat de helft van het volledige energieverbruik opgesloten zit in de materialen welke deel uitmaken van het bouwwerk zelf. Bij een circulaire bouw kan en mag dit uiteraard helemaal niet het geval zijn.

             Maak herwerkte of hergebruikte materialen vrij van gevaarlijke substanties

Wanneer iemand een circulaire bouw wenst te realiseren is het altijd van belang dat er stil wordt gestaan bij de mogelijke gevaarlijke en schadelijke substanties waar materialen over kunnen beschikken. Een circulaire bouw kan dan ook uitsluitend worden gerealiseerd wanneer de materialen vrij zijn gemaakt van dergelijke substanties. In de praktijk moeten we helaas vaststellen dat voornamelijk de wat oudere bouwmaterialen vaak talrijk beschikken over schadelijke stoffen. Het gaat daarbij in de praktijk onder meer om:

  • Weekmakers;
  • Zware metalen;
  • Stabilisatoren;
  • Kleurstoffen;
  • Asbest.

Van verschillende van deze stoffen is bekend dat ze een niet onaanzienlijke impact kunnen hebben op de gezondheid van niet alleen onze planeet, maar ook van ons als mensen. Dit geldt niet in het minst voor asbest. Zouden we uiteindelijk willen toewerken naar een manier waarop deze materialen opgenomen kunnen worden in een eindeloze cycli van hergebruik en recyclage? In dat geval is het echt onvermijdelijk om zogenaamde detoxificatie door te voeren. Ook dit aspect voor de realisatie van een circulaire bouw kan gebaat zijn bij het bestaan van een materialenpaspoort.

Gerelateerd nieuws

Architecten
Architecten

Architecten

Wat een architect precies is? Nou, een ontwerper van gebouwen. De ontwerpen worden op tekeningen gezet, zodat precies duidelijk wordt hoe een gebouw is opgebouwd.

Architect als beroep
Architecten

Architect als beroep

Een heleboel mensen hebben al wel eens gebruik gemaakt van de diensten van een architect, anderen dan weer nog nooit. Het kan misschien zelfs zijn